Opravljamo vse vrste računovodskih storitev za statusno različno organizirana podjetja:

vodenje glavne knjige

vodenje pomožnih knjig v dvostavnem knjigovodstvu

obračun plač, pogodb o delu, najemnin in evidenc zaposlenih

izračun davka na dodano vrednost - DDV ter prilog

izdelava poročil za davčne in druge organe

poročanje o davkih in prispevkih fizičnih oseb

mesečno poročanje o prispevkih samostojnega podjetnika

vodenje gotovinske blagajne

vodenje registra osnovnih sredstev in njihovo amortiziranje

obračun zamudnih obresti

izdelava letnih in medletnih poslovnih izkazov

 © Copyright 2011 kreativ-design.si Vse pravice pridržane